Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Németország

2009.11.08

A Scapa Flow-i Rajtaütés

 Dönitz Karl kiterveli a hadműveletet Nagy Britannia ellen. A Reichmarshall figyelme a legnagyobb brit hadikikötő, Scapa Flow felé fordult.  Ezért kapcsoladba lépet a Luftwaffe vezetésével, és arra kérte a főhadiszálást, hogy növeljék a légifelderitést, majd U-14 naszádot kiküldte az Orkey szigetekhez. 

Kép

SM U-14  Felderítő feladatát végzi.

Majd elrendelte, hogy Günter Pier vezetésével az U-47 megtámadja a Scapa Flowi kikötőben lévő csatahajókat. A parancsban 1 hajó elsűllyesztéséről volt szó. Scapa Flowi kikötőbe 1939. október 14-én érkezett az U-47 naszály.

Kép

SM  U-47 kifut 1939. 14-én.

Az első torpedótámadás során a Royal Oak Csatahajó az orrába kapta "az első szivart" , teljesen felkészületlenül érte a Royal Oak személyzetét, a támadás pillanatában kb 1200 fő tartózkodott   a fedélzeten. Majd még kettő torpedó csapódott be a hajóba amely középen találta el a hajótestet.

Kép

Royal Oak Csatahajó.

A másik célpont a HMS Iron Duke ezt a hajót az orr mögöt találta el és bár hatalmas volt a detonáció mégse sülyedt el. A támadás során egy harmadik hajót is sikerült megrongálni, mégpedig a HMS Pegasus nevű vizirepülőgép-szállitó egységet.

Kép

HMS Iron Duke.

Kép

HMS Pegasus

A Brit admirális makacsul tagadott kizárólag a Royal Oak elsűlyedését volt hajlandó elismerni igyekeztek eltitkolni a tényleges veszteséget. Sir Winston Churchill egy beszédében meglehetősen kemyén, ám megkérdőjelezhetetlen prognózist vázolt a szigetország lakossága elé: " ... nem igérhetek mást, csak vért, robotot, verítéket és könnyeket. "

_________________________________________________________________________

El Alamein

 1942. október 15-én nagy mértékben fokozódott RAF álltal végzett felderítő tevékenység. A DAK elemzői ez alapján október 23-ra jelezték a támadást a vezérkar nem vette komolyan a túlzottan is  fantáziadúsnak tűnő feltételezést , igy nem módosítoták az Afrika Korps felé érvényben lévő parancsokat . 

Kép
Afrika Korps embléma

Október 16-án a britek 12 órás rádió csend után megkezdték a tüzérségi támadást 465 ágyú dördült a front túlsó oldalán. Sikerült megsemmisíteni a 164. hadosztály két zászlóalját és 10 km mélyen behatolni a védelmi vonalak mögé, délen Kattard-mélyföldtől a brit oszlop átverekedte magát az előretolt védelmi pontokon és behatolt aknamezőkre, megkezdve a zár felszámolását. A britek stratégiája a harapófogóba szorítás, amelyet a németek nem jól látak előre mivel Miteiriya- gerinc elleni támadásra készültek hogy a német hadsereget ketté választják. Október 17-én délután a DAK főparancsnoka Stumme tábornok a rossz egészségi állapota miat egy angol légi támadás során szívrohamot kapot.

Kép
Georg Stumme Tábornok

Erwin Rommel október 26. éjszakáján érkezett meg a csapatokhoz. Rövid, de mégis sokatmondó üzenetett küldött valamennyi csapattest számára a harci morál helyre állítása érdekében.

"Újra átvettem hadseregem parancsnokságát. Rommel."

Rommelnek El Alameinnél kell felvenie a harcot. Rommel a védelmi vonal első szakaszának a páncéloshadsereget nevezte ki, gyalogsági formációban vonalban állitott fel a front teljes hosszában. A gyalogság legerősebb egységei a 288. ejtőernyős dandár és a Lungershausen tábornok parancsnoksága  alatt álló 164. gépesített hadosztály adta. 300 olasz és 200 német harckocsi felett rendelkezett, Montgomery 1000 páncélost tudott kiállítani.

Kép
Erwin Rommel Tábornok

 Montgomery csapatai elfoglalták a Miteiriya- gerincet, északon Rommel 28-as számal jelölt szakasza súlyos veszteséget szenvedtek 119 harckocsiból 31 volt harckész állapotban. Rommel ugy döntött összevonja a szétszort páncélos erőket, majd Miteiriya körzetében összpontosítja őket ahol előre látóan a legerősebb brit támadás várható. Sikerült Rommelnek egyesíteni 15. és a Littorio-páncéloshadosztály, valamint a 90. gépesített hadosztályt. Montgomery 28-án tüzérségi tűz alá vetette az előretörő német éket majd meg indította a páncélosokat és a RAF bombázó és vadász gépeit. Komoly veszteségeket követelt az egész napos csata Rommel már semmiféle forrásból nem volt képes pótolni. A DAK egységei elfoglalták a kijelölt szektort, a további előrenyomulást lehetetlen volt a brit tüzérségi ereje miat.  

Kép
Bernard Law Montgomery marsall

Montgomery észak és nyugat irányba  RAF  vadászai és bombázói megtámatta a német 164. hadosztály  egységeit majd éjszaka gyalogsági támadást  inditott amely megsemisitő vereséget  mért az Olasz vadászzászlóaljra. Montgomery ausztrál csapatai igy áttörték a német védelmet. Rommel a csata után rádió üzenetett küldött az olasz főparancsnokság felé, amelyben arra kérte Cavallerót hogy biztositsa az után pótlásukat és küldjön 6000 katonát. Mussolini és vezérkara úgy vélték, hogy a DAK parancsnoka túlzottan borúlátó. Az olaszok nem küldtek erősítést. Montgomery újra stratégiát vált és ellinditja "Supercharge"- hadműveletett az El Alameinért.

Kép
El Alamein térsége / Frontvonal /

1942. november 2. éjfél körül tüzérségi támadás zúdult Rommel egységeire, majd megkezdődött a "Superccharge" offenzíva. A négy kilóméter széles arcvonalon megindított támadásban az Új-Zéland-hadosztály , valamint három további páncélos dandár vett részt, az ék mögött pedig brit páncélosok százai törtek előre. Rommel összevonta a 21. és a 15. páncéloshadosztályokat, valamint a Littorio és a Trieste hadosztályokat, igy jelentős veszteséget okoztak a brit támadóékben, és jelentősen lelassították a brit előrenyomulást. Rommel páncéloshadosztályában mindössze 35 harckocsi maradt, majd a csata után Rommel ugy döntött hogy vissza vonul és nyugati irányba vezényli a hadtestet. A vissza vonulás kezdetén már csak 30 harckocsira csökent a páncéloshadosztály. November 3-án az olasz Ariate-hadosztály és a német páncélos maradéka gyakorlatilag megsemisült, Thoma tábornok pedig fogságba eset. Rommel Berlinbe üzent hogy parancsot kérjen a fürhertől a vissza vonulásra, a fürher rövid de határozottan válaszolt;

Kép
Adolf Hitler Fürher

" Egy tapodtat sem hátrálni! (...) Ami pedig a csapatait illeti, nem mutathat számukra más utat, csak azt, ami a győzelemhez vagy halálhoz vezet! "

Kép
Albert Kesselring Tábornok

Még november 3-án a hadsereghez megérkezet Kesserling tábornok, aki tanácsokal látta el Rommel tábornokot. De Rommel nem fogadta meg a tanácsokat és a fürher parancsáhozz hű maradt, akármilyen ostoba követelés is az. Kesserling tábornok is megpróbált rádió üzenetet küldeni a fürhernek, hogy gondolja átt Rommel kéréseit és adja meg a parancsot a vissza vonulásra. November 4-én, megkezdhette a csapatok visszavonulását és a front felszámolását. 90. gépesített hadosztályt feladata feltartóztatni  a szövetségeseket. Mindössze 30 német harckocsi és néhány tucat olasz harckocsi maradt. A szövetségeseknél 200 harckcsoit számláltak. Rommel a megmaradt seregével Torbuk felé fordul ahol némi utánpótláshoz jutotak, Mersa El Bregánál lévő szorosban ideiglenes állásokat épitett ki amelyek segítségével sikerült időt nyernie, majd Líbia felé vonult. 1943. februárjának közepére Líbia elesett, majd május 12-én Arnim is megadta magát.

Észak- Afrika szövetségesek kezére került.

_______________________________________________________________________________________

Az Északi-Foki Csata

1943 végére a szovjet  kikőtőbe folyamatosan érkezett a szövetségesektől az utánpótlás, igy a német csapatok  súlyos veszteségeket szenvedtek a keleti fronton.

1943 karácsonyán Erich Bey ellentengernagy irányitásával a Scharnhorst és további 5 torpedórombolóval kihajózott, hogy ezeket a szövetséges  konvojokat támadja meg.

scharn01.jpg

Scharnhorst csatahajó

A brittek megtudták a küldetést német parancsokból. December 26-án az időjárás miatt nem találták a konvojt ezért Bey délre rendelte a rombolókat. De nem sikerült megtalálni a konvojt, majd a zászlós hajóval is elveszteték a kapcsolatott, igy a rombolókat vissza hivták a támaszpontra. 2 óra mulva Burnett admirális vezetésével a Belfast, a Norfolk és a Sheefield észlelték a magára maradt német hajót, majd tüzet nyitottak és a Scharnhorst találat érte a bal oldali tűzvezető rendszerében.

hms-belfast3.jpguss_wisconsin_-bb-64-_off_norfolk_during_1950s.jpgarticle-1306013-0aea3fb6000005dc-49_470x375.jpg

Belfast, a Norfolk, és a Sheefield

Bey megpróbál elmenekülni de az ellenség folyamatosan tűz alatt tartoták. A Scharnhorstnak sikerült kilőnie a Norfolk egyik lövegtornyát és a radarját, és megrongálta a Sheffieldet. Ismét eltalálták a német hajót megsérült az egyik lövegtornya és a hátsófedélzet.
16 50-kor Megérkezet a Duke of York, Sir Bruce Fraser vezetésével és a Jamaica cirkáló.

the-45-000-ton-battleship-hms-duke-of-york-500.jpgjamaica2.jpg

Duke of York csatahajó, és a Jamaica cirkáló
 

Igy már a Scharnhorst 5 hajó űldözte, de Bey még megkísérelt kitörni. A Duke of York kilőtte a német hajó 2 lövegtornyát ami működés képtelené vált, majd megrongált számos gőzcsövet igy a hajó sebessége vészesen lecsökent.
18 24-re működésképtelené vált a 3. lövegtorony is, nem sok idő mulva 4 torpedó csapódott a német csatahajóba. A hajó minden bevethető fegyverel harcolt, minden másodlagos fegyvert felhasználtak.

narvik-herman-kunne-5-big.jpg

"A Fürhernek. Az utolsó lőszerig harcolunk."
Erich Bey utolsó üzenete a főparancsokság felé

19 37-kor Jamaica kilőtte az utolsó 3 torpedóját.
19 45-kor a találatok olyan súlyosak voltak hogy a hajó felrobant, az 1968 legénységéből 36-an menekültek meg.
A Kriegsmarine utolsó kísérlete volt a Királyi Haditengerészet megtörésére.