Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1941.

2010.05.04

1941.01.01-02. - A brit légierő éjjel Brémát bombázza. 
1941.01.10. - Újabb német-szovjet szerződést írnak alá a német ajkú lakosság áttelepítéséről a Szovjetunió területéről a Német Birodalomhoz 1938 óta közvetlenül hozzácsatolt területekre. A Szovjetunió 7,5 millió aranydollárért megvásárolja Németországtól a litván Mariampol járást. 
1941.01.20-23. - Romániában német katonai segítséggel vasgárdista puccskísérletet vernek le. 
1941.01.22. - Brit csapatok foglalják el a líbiai Tobrukot. 
1941.01.24. - Brit csapatok lépik át az abesszín határt. 
1941.01.27. - Gróf Csáky István halálával a külügyi tárcát gróf Teleki Pál miniszterelnök, majd 02. 04-től Bárdossy László veszi át. 
1941.01.29. - Washingtonban amerikai-brit vezérkari tárgyalások kezdődnek közös hadászati elvek kidolgozásáról, amiket 03.29-ig az ún. ABC-tervben fektetnek le. 

1941.02.01. - Bolgár-német egyezményt írnak alá német csapatok állomásoztatásáról Bulgáriában. 
1941.02.03. - Halder vezérezredes, a német szárazföldi csapatok főparancsnokságának (OKH) vezérkari főnöke javasolja Hitlernek Magyarország bevonását a Szovjetunió elleni támadásba, amit Hitler elutasít. 
1941.02.09. - A brit haditengerészeti légierő bombázza Genova kikötőjét. 
1941.02.10. - Nagy-Britannia megszakítja a diplomáciai viszonyt Romániával. Az USA Kongresszusa megszavazza a hadianyag-szállításra vonatkozó kölcsönbérleti törvényt (lendlease; 03.11-én lép életbe). 
1941.02.11. - Rommel altábornagy parancsnoksága alatt német csapatok szállnak partra Észak-Afrikában. A német hadvezetés átveszi a hadászati vezetést az olasztól a Mediterraneumban. Szudánból és Kenyából brit támadás indul Olasz-Szomália ellen. 
1941.02.22. - Amszterdamból deportálják a zsidókat. 
1941.02.24. - Brit csapatok lépik át az olaszok megszállta Abesszínia határát. 

1941.03.01. - Bulgária csatlakozik a Háromhatalmi Egyezményhez. Az országba másnap német csapatok vonulnak be. 
1941.03.05. - Hitler utasítást ad ki a Japánnal való katonai együttműködésről. 
1941.03.07. - Brit csapatok szállnak partra Görögországban. 
1941.03.17. - Az USA zárolja a Magyar Királyság összes követelését. 
1941.03.20. - A Szovjetunió visszaadja Magyarországnak az 1848-49-es zászlókat, amelyek 24-én érkeznek meg Budapestre. 
1941.03.22. - Hitler jóváhagyja a módosított Barbarossa-tervet. 
1941.03.24. - Az észak-afrikai hadműveletekbe bekapcsolódó német Afrikakorps visszafoglalja El-Agheilát. 
1941.03.25. - Jugoszlávia csatlakozik a Háromhatalmi Egyezményhez. 
1941.03.26-29. - A Matapan-fok közelében a brit flotta csatát nyer az olasszal szemben. 
1941.03.27. - Belgrádban Simovic tábornok átveszi a hatalmat. Hitler elrendeli Jugoszlávia megszállását, elismeri a vele szemben fennálló magyar területi igényeket, kéri a Wehrmacht átengedését magyar területen, valamint a Honvédség bekapcsolódását a hadműveletekbe. 
1941.03.28. - Német-magyar katonai tárgyalások kezdődnek a balkáni válságról. 
1941.03.30. - Paulus altábornagy, a Wehrmacht főszállásmestere és Werth Henrik gyalogsági tábornok, vezérkarfőnök megegyeznek Budapesten a magyar csapatok alkalmazásáról a Jugoszlávia elleni háborúban. 

1941.04.01. - A Legfelső Honvédelmi Tanács határozatot hoz, hogy Magyarország három eset bekövetkezte esetén (ha Jugoszlávia mint állam felbomlik, ha a jugoszláviai magyar lakosságot atrocitások érik, vagy ha a német hadsereg előrenyomulása nyomán a magyarlakta területek senkiföldjévé válnak) bekapcsolódik a Jugoszlávia elleni támadásba. A hadműveletben való részvételre kijelölt magyar repülőalakulatok gépeire elrendelik a Tengelyhez tartozást jelképező sárga gyűrű, valamint sárga orr- és farokrész felfestését. 
1941.04.02. - A Honvédséget részlegesen mozgósítják. A német hadsereg belép Magyarország területére. A brit kormány hadüzenetet helyez kilátásba, ha Magyarország csatlakozik a német támadáshoz. 
1941.04.03. - Gróf Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságot követ el. A kormányzó Bárdossy László külügyminisztert nevezi ki miniszterelnökké. A Honvéd Vezérkar mellett német összekötő törzs alakul. Irakban a hadsereg németbarát szárnya veszi át a hatalmat. 
1941.04.04. - Megalakul a 3. magyar hadsereg. 
1941.04.06. - Németország megtámadja Jugoszláviát és Görögországot. A támadáshoz Trieszt térségéből csatlakozik Olaszország. Szovjet-jugoszláv barátsági és megnemtámadási egyezményt írnak alá, előző napi dátummal. A brit csapatok bevonulnak Addis-Abebába. (Hailé Szelasszié abesszín császár 05. 5-én visszatér a fővárosba.) 
1941.04.07. - A jugoszláv légierő bombatámadást intéz Kiskunhalas, Körmend, Pécs, Siklós, Szeged, Zalaegerszeg és Villány ellen. Nagy-Britannia megszakítja a diplomáciai viszonyt Magyarországgal. 
1941.04.09. - Hitler felkéri Horthy kormányzót, hogy a Honvédség a Duna-Tisza közén indítson támadást Jugoszlávia ellen. Az Ohridi-tónál találkoznak a német és az olasz csapatok. Német csapatok foglalják el Szalonikit. Az USA és Dánia egyezményt köt Grönland amerikai katonai használatáról. 
1941.04.10. - Német csapatok vonulnak be Zágrábba. Horvátország kikiáltja függetlenségét. Magyarországon megalakul a légvédelmi tüzérséget és a honi vadász- repülőerőket összefogó légvédelmi hadtestparancsnokság. A német Afrikakorps Líbia felől eléri az egyiptomi határt. 
1941.04.11. - A Honvédség bekapcsolódik a Jugoszlávia elleni hadjáratba ,és elfoglalja a Bácskát és a Baranya-háromszöget, illetve bevonul a Muraközbe és a Muravidékre. Az Országgyűlés a 12. 31-én kihirdetett 1941:XX. törvénycikkel beiktatja e területek Magyarországhoz való visszacsatolását. Németország, Olaszország és Magyarország elismeri Horvátországot. 
1941.04.12. - Német csapatok vonulnak be Belgrádba. Hitler kéri a magyar kormányt, hogy a Gyorshadtest ne álljon meg a történelmi magyar határnál, hanem a német csapatokkal együtt hatoljon be Szerbiába. 
1941.04.13. - Szovjet-japán barátsági és megnemtámadási (gyakorlatilag semlegességi) egyezményt írnak alá. 
1941.04.15. - Bulgária megszakítja a diplomáciai viszonyt Jugoszláviával. 
1941.04.16. - A Gyorshadtest a német 1. páncéloscsoport kötelékében átkel a Dráván. Magyar csapatok 1918 óta először harcolnak a történelmi határokon kívül. A kormány honvédelmi kisegítő vagy munkaszolgálatra kötelezi a zsidó férfiakat (a rendelet 19-én jelenik meg). 
1941.04.17. - Jugoszlávia kapitulál a német csapatok előtt. 
1941.04.19. - Bolgár csapatok lépik át a macedón (jugoszláv) határt. 
1941.04.23. - Megkezdődik a Gyorshadtest kivonása Szerbiából (05.6-án fejeződik be). 
1941.04.24. - Horthy kormányzó találkozik Hitlerrel az ausztriai Mönichkirchenben. Görögország kapitulál a német csapatok előtt. Bolgár csapatok lépik át a görög határt. 
1941.04.27. - Német csapatok vonulnak be Athénba. 
1941.04.28. - Az USA biztonsági övezetének határát a 26. szélességi fokig tolja ki. 
1941.04.29. - A német csapatok befejezik a Peloponnészosz elfoglalását. 
1941.04.30. - Horvátországban faji törvényeket vezetnek be és internálótábort (Danica) állítanak fel. 

1941.05.06. - Werth Henrik gyalogsági tábornok, a Honvéd Vezérkar főnöke memorandumban tesz javaslatot egy német-magyar szövetség megkötésére (lásd 06.14.). 
1941.05.10. - Hitler helyettese, Rudolf Hess Angliába repül. Draza Mihajlovic csetnik ezredes meghirdeti a szerbiai partizánháborút. 
1941.05.13. - Horvát-német határszerződést írnak alá. Az 1818-ig az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott Dél-Stájerországot, Karinthia és Krajna részeit Jugoszláviától a Német Birodalomhoz csatolják. 
1941.05.18. - Horvát-olasz határszerződést írnak alá. Dalmáciát, Dél-Szlovéniát Ljubljanával és a Cattarói-öblöt Jugoszláviától Olaszországhoz csatolják. Kosovót az olasz megszállás alatt álló Albániához csatolják. Montenegro perszonálunióra lép Olaszországgal. Az abesszíniai olasz hadsereg kapitulál a brit csapatok előtt. 
1941.05.19. - A kelet-afrikai olasz hadsereg kapitulál a brit csapatok előtt. 
1941.05.20. - Német ejtőernyőscsapatok szállnak le Kréta szigetén. 
1941.05.24. - A BISMARCK német csatahajó Grönlandnál elsüllyeszti a brit HOOD csatacirkálót. 
1941.05.27. - A brit flotta az Atlanti-óceánon elsüllyeszti a német BISMARCK csatahajót. 
1941.05.30. - Brit csapatok vonulnak be Bagdadba. 1941.05.31. - A német csapatok befejezik Kréta elfoglalását. 

1941.06.06. - Egyezményt írnak alá német Messerschmitt repülőgépek magyarországi gyártásáról. 
1941.06.07. - Horvát-szerb határszerződést írnak alá. Szerbia elismeri Bosznia-Hercegovina Horvátországhoz csatolását. 
1941.06.08. - Brit-francia-lengyel csapatok vonulnak be Szíriába, a Vichyi köztársaság gyarmati erői a német légierő segítségével ellenállnak. 
1941.06.14. - Werth Henrik vezérkarfőnök újabb memorandumban sürgeti Magyarország bekapcsolódását a várható német-szovjet konfliktusba Németország oldalán. Az USA befagyasztja a német és az olasz követeléseket. 
1941.06.15. - Horvátország csatlakozik a Háromhatalmi Egyezményhez. 
1941.06.18. - Német-török barátsági szerződést írnak alá. 
1941.06.19. - A Honvéd Vezérkar elrendeli a Honvéd Légierő összes repülőgépére a Tengelyhez tartozást jelképező sárga gyűrű felfestését (lásd 04.1.). Budapesten Werth Henrik vezérkarfőnökkel tárgyal Franz Halder vezérezredes, a német szárazföldi csapatok főparancsnokságnak (OKH) vezérkari főnöke. Brit csapatok kezdenek támadást Eritreában. 
1941.06.20. - A brit-francia-lengyel csapatok beveszik Damaszkuszt. 
1941.06.22. - Németország előzetes hadüzenet nélkül megtámadja a Szovjetuniót. Olaszország és Románia aznap, Szlovákia 23-án, Horváország- és Finnország 25-én hadat üzen a Szovjetuniónak. A magyar vezérkar lezáratja a szovjet határt. 
1941.06.23. - Molotov szovjet külügyi népbiztos Kristóffy József moszkvai magyar követnek, hogy a Szovjetuniónak nincsenek területi igényei Magyarországgal szemben, s adott esetben megértő magatartást tanúsítana egy további magyar revíziót illetően Romániával szemben. 
1941.06.24. - Az előző napi minisztertanácsi határozat alapján Magyarország megszakítja a diplomáciai viszonyt a Szovjetunióval. 
1941.06.26. - Kassát máig tisztázatlan bombatámadás éri. A kormányzó és a kormány határozatot hoz megtorló támadásról a Szovjetunió ellen. A Honvédséget részlegesen mozgósítják. 
1941.06.27. - Bárdossy László miniszterelnök a Képviselőházban bejelenti a hadiállapot beálltát a Szovjetunióval. A magyar légierő határmenti és galíciai célpontokat bombáz. Josip Broz Tito vezetésével megalakul a Jugoszláv Népfelszabadító Partizánosztagok Főparancsnoksága. 
1941.06.28. - A magyar szárazföldi csapatok átlépik a szovjet határt. 
1941.06.28-29. - Német-román pogrom Jasiban. 
1941.06.30. - Megalakul a magyar Kárpát-csoport. A magyar csapatok Turkánál felveszik az összeköttetést a német csapatokkal. A Szovjetunióban Sztálin elnöklete alatt megalakul az Állami Honvédelmi Bizottság. A Népbiztosok Tanácsa partizánharcot hirdet a német vonalak mögött. A Vichyi Franciaország megszakítja a diplomáciai viszonyt a Szovjetunióval. 
1941.06. folyamán - A Bácskába telepítik a bukovinai székelyeket. A román hadsereg zsidóellenes pogromjai Besszarábiában és Észak- Bukovinában. 

1941.07.02. - A japán császári tanács az angolszász hatalmakkal szembeni ázsiai és óceániai terjeszkedés mellett dönt a Szovjetunióval szembeni helyett. 
1941.07.03. - Német-olasz határszerződést írnak alá a Szlovéniában kialakult közös határról. 
1941.07.04. - A Felsőház elfogadja a hadiállapot beálltát a Szovjetunióval. A magyar csapatok elfoglalják Kolomeát. A német csapatok elérik a Sztálin-vonalat. Macedoniát és Kelet-Moráviát Jugoszláviától Bulgáriához, Macedónia kisebb részét Albániához csatolják. Ugyancsak Bulgáriához csatolják Macedónia addig Görögországhoz tartozott részeit, Nyugat-Thrakiát, Thaszosz és Szamothraké szigetét. 
1941.07.05. - A magyar csapatok Zaleszczyknél elérik a Dnyesztert, illetve Stanislaut. 
1941.07.07. - Amerikai csapatok szállnak partra Izlandon. Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Kommunista Párt főtitkára meghirdeti a partizánháborút. A magyar csapatok megkezdik az átkelést a Dnyeszteren. 
1941.07.08. - Németország és Olaszország proklamálja Jugoszlávia megszűnését. Formálisan érvénybe lépnek a gyakorlatilag megkötésük óta élő 05. 13-i horvát-olasz, 06.7-i horvát-szerb, 07. 2-i német-olasz határszerződések, 07. 2-i bolgár annexiók, 05. 18-i olasz perszonáluniók és Macedónia felosztása Bulgária és az olasz megszállás alatt álló Albánia között. Szerbiában Milan Nedic vezetésével németbarát bábkormány alakul. 
1941.07.09. - Megszűnik a Kárpát-csoport. Az eddig kötelékébe tartozott Gyorshadtest a német Dél Hadseregcsoport 17. hadseregének alárendeltségében tovább támad. A többi alakulat megszálló erőként hátramarad Ukrajnában. A német Közép Hadseregcsoport a minszki katlancsatában befejezi a szovjet Nyugati Front főerőinek felszámolását. 
1941.07.10. - Magyar csapatok foglalják el Kamienec-Podolszkot. 
1941.07.11. - Megkezdődik az olasz expedíciós hadtest átvonulása Magyarországon át a Szovjetunióba. 
1941.07.12. - Brit-szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződést kötnek Moszkvában, amely megtiltja a különbékét. A Vichyi köztársaság közel-keleti hadereje kapitulál. 
1941.07.16. - A német csapatok elfoglalják Szmolenszket. A körzetben bekerített szovjet csapatokat 08. 5-re számolják fel. A Hitlernél tartott vezetői értekezleten megegyeznek a Kelettel kapcsolatos tervek (Generalplan Ost) megvalósításában, így birodalmi komisszáriátusok megszervezésében a meghódított területeken, 4,5 millió német letelepítésében az ún. keleti "Élettérben", illetve 30 millió lengyel, litván, lett, észt, fehérorosz és ukrán deportálásáról onnan. 
1941.07.17. - Hitler elrendeli a keleti fronton elfogott hadifoglyok külön táborokba zárását vagy megsemmisítését. 
1941.07.18. - A londoni emigráns csehszlovák kormány egyezményt köt a Szovjetunióval a diplomáciai kapcsolatok felújításáról, a Németország elleni közös harcról és csehszlovák alakulatok felállításáról a Szovjetunióban. 
1941.07.19. - Sztálin átveszi a Hadügyi Népbiztosság vezetését. 
1941.07. 27. - Hitler az elfoglalt szovjet területeken a rendfenntartással Himmlert (az SS-t) bízza meg. 
1941.07.30. - A magyar csapatok megkezdik az átkelést a Déli-Bugon. A londoni emigráns lengyel kormány helyreállítja a diplomáciai viszonyt a Szovjetunióval. 
1941.07. folyamán - Megkezdődik a partizántevékenység Bulgáriában. 

1941.08.01. - A Gyorshadtest bekapcsolódik az 08.9-ig tartó umanyi csatába. A Vichyi köztársaság megszakítja a diplomáciai viszonyt Nagy-Britanniával. 
1941.08.07. - Sztálin átveszi a Vörös Hadsereg főparancsnokságát. 
1941.08.08. - Kihirdetik az 1941:XV. törvénycikket (III. zsidótörvény). 
1941.08.09. - A Gyorshadtestet a német Dél Hadseregcsoporton belül átsorolják a 17. hadsereg kötelékéből a Kleist-páncéloscsoport alárendeltségébe. 
1941.08.10. - A Gyorshadtest bekapcsolódik az 08.16-ig tartó nyikolajevi csatába. 
1941.08.14. - Az USA és Nagy-Britannia közzéteszi az Atlanti Chartát. A szovjet és a londoni lengyel emigráns kormány egyezményt köt a Németország elleni együttműködésről és lengyel hadsereg alakításáról a Szovjetunióban (Anders-hadsereg). 
1941.08.19. - Magyar csapatok foglalják el Krivoj Rogot. Werth Henrik vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke emlékiratban fordul a miniszterelnökhöz a háborúban való nagyobb arányú magyar részvétel érdekében. 
1941.08.25. - Iránba északról szovjet, délről brit csapatok vonulnak be. A sah lemond a trónról fia, Reza Pahlavi javára. 
1941.08.27-28. - Az SS-hez tartozó Einsatzgruppe C és ukrán milicisták pogromja a Szovjetunió megszállt területén lévő Kamienec-Podolszkban a Magyarországról oda kitoloncolt, hontalannak minősített zsidók ellen. 
1941.08.28. - Német és észt csapatok elfoglalják Tallint. 
1941.08.30. - Ukrajna Dnyeszter és Déli-Bug közötti részét Transznyisztria néven Romániához csatolják. 

1941.09.01. - Németországban elrendelik a zsidók számára a sárga Dávid-csillag viselését. 
1941.09.04. - Német-amerikai tengeri incidens történik Izland közelében. 
1941.09.08. - A kormányzó leváltja Werth Henriket, és Szombathelyi Ferenc altábornagyot nevezi ki a Honvéd Vezérkar főnökévé. A német csapatok elérik a Névát és a Ladoga-tavat, s megkezdik Leningrád ostromát. 
1941.09.09. - Szlovákiában a zsidók számára elrendelik a sárga Dávid-csillag viselését. 
1941.09.09-10. - Horthy kormányzó Bárdossy László miniszterelnökkel és Szombathelyi Ferenc vezérkarfőnökkel Hitlerhez látogat, és megegyezést köt a háború katonai kérdéseiről. 
1941.09.11. - Roosevelt amerikai elnök részleges tűzparancsot ad ki a flottának a tengelyhatalmak hajóival szemben. 
1941.09.15. - A Német Birodalom megszállta, de ahhoz nem csatolt területeken elrendelik a zsidóknak a sárga Dávid-csillag viselését. 
1941.09.19. - Német csapatok foglalják el Kijevet. A kijevi katlancsatában 09.26-ra megsemmisül a szovjet Délnyugati Front. 
1941.09.27. - A Szovjetunió a Szabad Franciaországot ismeri el Franciaország egyetlen törvényes képviselőjének. 
1941.09.29. - A Nemzeti Egység Pártja és a Magyar Nemzeti Szocialista Párt létrehozza a Magyar Megújulás Nemzetiszocialista Pártszövetséget. Moszkvában háromnapos brit-amerikai-szovjet tanácskozás kezdődik. A Szovjetunió csatlakozik az Atlanti Chartához. 
1941.09. folyamán - Államközi szerződés alapján megkezdődik a német ajkú lakosság áttelepítése Észak-Olaszországból a Német Birodalomhoz 1938 óta közvetlenül hozzácsatolt területekre. 

1941.10.02. - A német Közép Hadseregcsoport megindítja a Moszkva elfoglalását célzó hadműveletet. 
1941.10.06. - Ukrajnában megalakul a Magyar Megszálló Csoport Parancsnokság. Budapesten antifasiszta megmozdulás zajlik a Batthyány-örökmécsesnél. 
1941.10.16. - Német-román csapatok foglalják el Odesszát. A szovjet kormány Kujbisevbe evakuál. 
1941.10.19. - Moszkvában bevezetik az ostromállapotot. 
1941.10.20. - A németek befejezik a Vjazma-Brjansz körzetében bekerített négy szovjet hadsereg megsemmisítését. 
1941.10.24. - Német csapatok foglalják el Harkovot. 
1941.10.25. - Német csapatok foglalják el Belgorodot. 
1941.10.27. - Horvát-montenegrói határszerződést írnak alá. 
1941.10.28. - A Gyorshadtest Izjumnál kijut a Donyec folyóhoz. Kormányrendeletet tesznek közzé a Honvéd Vezérkar főnöke Bíróságának felállításáról. 
1941.10. folyamán - A németországiakkal megkezdődik a zsidók deportálása a koncentrációs táborokba. 

1941.11.02. - Német csapatok foglalják el Kurszkot. 
1941.11.06. - A Gyorshadtestet kivonják az arcvonalból. 24-én megkezdődik hazaszállítása. 
1941.11.07. - Az USA kiterjeszti a kölcsönbérleti törvényt a Szovjetunióra (1942.06.11-én lép életbe).
1941.11.15. - A német Közép Hadseregcsoport megindítja a közvetlen támadást Moszkva ellen. 
1941.11.16. - A német Dél Hadseregcsoport (Szevasztopol kivételével) befejezi a Krím- félsziget elfoglalását. 
1941.11.17. - Megalakul az Észtországot, Lettországot, Litvániát, Lengyelország Szovjetunió által 1939-ben annektált részeit és Fehéroroszországot magába foglaló német Keleti Komisszáriátus (Reichskomissariat Ostland), valamint az Ukrajnát és Délnyugat-Oroszországot magába foglaló Ukrajnai Komisszáriátus (Reichskomissariat Ukraine). 
1941.11.18. - Egyiptomban a brit hadsereg ellentámadást indít. 
1941.11.22. - A szovjet csapatok a Ladoga-tó jegén utat nyitnak Leningrádhoz. 
1941.11.25. - Berlinben Bárdossy László miniszterelnök aláírja az Antikomintern Paktum újabb 5 évre történő meghosszabbítását. Ugyanekkor csatlakozik a Paktumhoz Bulgária, Dánia, Finnország, Horvátország, Kína (nankingi kormány), Románia és Szlovákia. 
1941.11.29. - Nagy-Britannia ultimátumot intéz Magyarországhoz. 

1941.12.05. - Nagy-Britannia hadat üzen Magyarországnak, Finnországnak és Romániának. 
1941.12.05-06. - Moszkva alatt a szovjet hadsereg ellentámadást indít és visszaveti a német csapatokat. 
1941.12.07. - Japán a Pearl Harbor-i flottabázis bombázásával megtámadja az Egyesült Államokat. Japán 3 órával a támadás után hadat üzen az USA-nak, majd Nagy- Britanniának, Kanadának, Ausztráliának, Új-Zélandnak, a Dél-afrikai Uniónak, Hollandiának, a Szabad Franciaországnak és a londoni lengyel kormánynak. 
1941.12.08. - Az USA és Nagy-Britannia hadat üzen Japánnak. A Szovjetunió bejelenti, hogy továbbra is érvényesnek tekinti a Japánnal fennálló semlegességi szerződést. Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, a Dél-afrikai Unió brit domíniumok és az emigráns csehszlovák kormány hadat üzen Magyarországnak. Hitler védelembe rendeli a keleti fronton harcoló német haderőt. Japán csapatok szállnak partra a Maláj-félszigeten. 
1941.12.09. - Japán csapatok foglalják el Bangkokot. Kína (Kuomintang) hadat üzen Japánnak, Németországnak és Olaszországnak. 
1941.12.10. - A Maláj-félsziget előtt japán repülőgépek elsüllyesztik a brit PRINCE OF WALES csatahajót és REPULSE csatacirkálót. Japán csapatok foglalják el Guam szigetét. 
1941.12.11. - Németország, Olaszország és Japán egyezményt ír alá a közös hadviselésről. Németország, Olaszország és az USA hadüzenetet vált. 
1941.12.12. - Magyarország hadat üzen az Egyesült Államoknak, amit az USA a német nyomásra való hivatkozással nem fogad el. Románia hadat üzen az USA-nak. India hadat üzen Japánnak. 
1941.12.13. - Az észak-afrikai német haderő offenzívát indít Egyiptom irányába. A japán hadsereg Indokína felől átlépi a burmai határt. Bulgária hadat üzen az USA-nak. 
1941.12.14. - Budapesten ünnepélyesen fogadják a Szovjetunióból hazatért csapatokat. 
1941.12.16. - Hitler parancsot ad ki mindennemű visszavonulás tilalmáról. Japán csapatok szállnak partra Borneón. 
1941.12.18. - A szlovák Nemzetgyűlés elfogadja a zsidók deportálását elrendelő törvényt. Himmler SS-birodalmi vezető elrendeli 60 ezer fő toborzását az SS-be Magyarországról, Romániából és Szlovákiából. 
1941.12.19. - Lemond Brauchitsch vezértábornagy, a német szárazföldi erők főparancsnoka. Hitler átveszi a főparancsnokságot. 
1941.12.22. - Washingtonban megkezdi munkáját az 1942.01.14-ig ülésező Arcadia- konferencia. Japán csapatok szállnak partra a Fülöp-szigeteken. 
1941.12.23. - Magyarországon rögzítik az árakat és a béreket. 
1941.12.24. - Az egyiptomi brit csapatok elfoglalják Benghazit. 
1941.12.25. - Japán csapatok foglalják el Hongkongot. 
1941.12.31. - Kihirdetik az 1941:XX. törvénycikket a Bácska, a Baranya-háromszög, a Muraköz és a Muravidék (Vendvidék) visszacsatolásáról. 
1941.12. folyamán - Megkezdődik a lengyel zsidók deportálása.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.