Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1940.

2010.05.04

 

1940.01.04.

- Francia-lengyel katonai egyezményt kötnek. 1940.01.05.

- Sikertelen szovjet offenzíva indul a finn védelem ellen. 1940.01.10.

- Budapesten önkéntes zászlóalj alakul, amely másnap elindul Finnországba. Parancsnoka Kémeri Nagy Imre főhadnagy. 1940.01.15.

- A belga kormány elutasítja a francia hadsereg és a brit expedíciós hadtest átvonulási kérelmét. 1940.01.17.

- Tildy Zoltánt a Független Kisgazdapárt ügyvezető elnökévé választják. 


1940.02.01.

- Újabb sikertelen szovjet offenzíva indul a finn védelem ellen. 1940.02.05.

 - A brit-francia Legfelsőbb Haditanács határozatot hoz expedíciós hadtest felállításáról és kiküldéséről Finnországba a szovjet csapatok elleni harcra.

 


1940.02.10.

 - A Finnországba érkezett önkéntesekből 4 nemzetközi dandárt állítanak fel. 1940.02.11.

 - A magyar önkéntes zászlóalj megérkezik Finnországba. Német-szovjet gazdasági egyezményt írnak alá. 1940.02.13.

 - Karéliában a szovjet csapatok áttörik a finn Mannerheim-vonalat. Finnország katonai segítséget kér Svédországtól, amit az 16-án elutasít. 1940.02.16.

 - Nagy-Britannia és Franciaország kéri Svédországtól csapatai átengedését Finnország megsegítésére. 


1940.02.25.

 - Koppenhágában a svéd, norvég és dán külügyminiszteri értekezleten semlegességi nyilatkozatot fogadnak el a szovjet-finn háborúban. 1940.02.27.

 - A svéd kormány elutasítja a 02.16-ai brit-francia kérést. 1940.03.01.

 - Megszüntetik a Honvédség főparancsnoka beosztást, egyidejűleg a Honvéd Vezérkar főnöke, a kormány hatásköre alól kikerülve, a kormányzó közvetlen alárendeltségébe lép. Három hadsereg-parancsnokságot állítanak fel. Megalakul a Gyorshadtest. 1940.03.02.

 - Nagy-Britannia és Franciaország kéri Norvégiától és ismételten Svédországtól csapatai átengedését. 1940.03.03.

 - A szovjet hadsereg megindítja végső offenzíváját Finnország ellen Viipuri térségében. A svéd és a norvég kormány elutasítja a brit-francia expedíciós hadtest átvonulását Finnország irányába. 1940.03.07.

 - Finnország fegyverszünetet kér. 1940.03.12.

 - Szovjet-finn békeszerződést írnak alá Moszkvában. 1940.03.17.

 - A washingtoni magyar követnél 5 millió dollárt helyeznek letétbe esetleges emigráns magyar kormány céljaira. 1940.03.20.

 - Lemond Daladier francia miniszterelnök. Utóda Paul Reynaud. 


1940.03.28.

 - Nagy-Britannia és Franciaország egyezményt ír alá, hogy nem kötnek különbékét. 1940.04.02.

 - Gróf Teleki Pál miniszterelnök egy esetleges emigráns kormány megalakításának előkészítésére az USA-ba küldi Eckhardt Tibort. 1940.04.08.

 - Halder vezérezredes, az OKH vezérkari főnöke jóváhagyja a román olaj biztosításának (Románia megszállásának) tervét egy balkáni brit partraszállás esetére. A tervezet román ellenállás esetén számol a Honvédség bevonásával. 


1940.04.09.

 - A német haderő megszállja Dániát. X. Keresztély király elfogadja a német védnökséget. A német hadsereg megtámadja Norvégiát. A norvég partvédelem elsüllyeszti a német BLÜCHER nehézcirkálót. 


1940.04.10-13.

 - Narvik előtt a brit flotta csatát nyer a német flottával szemben. 1940.04.14.

 - A még a finn háborúra felállított, egy-egy angol, francia és lengyel dandárból álló expedíciós hadtest partra száll Norvégiában, Narvik térségében. 


1940.04.16.

 - A magyar önkéntes zászlóaljat a finn-szovjet határ biztosítására Lappeenrantaába vezénylik. 1940.04.28.

 - A brit csapatok beveszik Narvikot, a németek a város körüli hegyekben vonulnak állásba. 


1940.05.01.

 - Lodzban felállítják az első gettót. 1940.05.05.

 - A norvég kormány Londonba emigrál. 1940.05.09.

 - A magyar honvédelmi miniszter elrendeli a lakóházi légoltalmi rendszer kiépítését. 


1940.05.10.

 - A német hadsereg megtámadja Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát és Luxemburgot. Brit csapatok szállnak partra Izlandon és a Faröer-szigeteken. Lemond Neville Chamberlain brit miniszterelnök. VI. György király kormányalakítással bízza meg Winston Churchillt. A magyar hadiüzemekbe katonai biztosokat neveznek ki. Másodszor mozgósítják a svájci hadsereget. 


1940.05.13.

 - A német páncélosékek Namur és Sedan között átkelnek a Meuse-on. 1940.05.14.

 - A német légierő lerombolja Rotterdam belvárosát. 1940.05.15.

 - Hollandia kapitulál a német csapatok előtt, a kormány Angliába emigrál. Churchill feloldja a német városok bombázásának tilalmát. 1940.05.17.

 - A német csapatok bevonulnak Brüsszelbe. 1940.05.18.

 - A német csapatok bevonulnak Antwerpenbe. 1940.05.19.

 - A magyar önkéntes zászlóaljat visszavonják a finn-szovjet határról. Másnap a zászlóalj hazaindul. 


1940.05.20.

 - A német csapatok a Somme torkolatánál kijutnak a La Mance-csatornához, ezzel kettévágják az angol-francia haderőt. 


1940.05.21.

 - Gróf Teleki Pál miniszterelnök leállítja az emigráns kormány megalakítására vonatkozó előkészületeket. 


1940.05.22.

 - A francia hadsereg Arrasnál sikertelen ellentámadást indít az összeköttetés helyreállítására a Belgium és Hollandia területén elvágott angol-francia csapatrészekkel. 


1940.05.24.

 - Hitler megállíttatja a német páncélosékeket Dunkerque előtt. Hazaérkezik Finnországból a magyar önkéntes zászlóalj. 


1940.05.27.

 - Megkezdődik az angol expedíciós erők és a francia csapatok 06.4-ig tartó evakuálása Dunkerque térségéből Angliába. 


1940.06.05.

 - A német csapatok újabb offenzívát indítanak és áttörik a Franciaország központi részeit védő Weygand-vonalat. 


1940.06.07.

 - Berlint először éri (francia gépek által) légitámadás. 


1940.06.08.

 - Magyarországon megalakul a háború végéig funkcionáló, kerületekre osztott honi légvédelmi rendszer. A brit csapatok feladják Narvikot. 


1940.06.09.

 - Norvégia kapitulál a német csapatok előtt. 


1940.06.10.

 - Olaszország hadat üzen Nagy-Britanniának és Franciaországnak. Másnap az olasz csapatok átlépik a francia határt. Befejeződik a brit-francia csapatok kivonása Norvégiából. 


1940.06.14.

 - A német hadsereg bevonul Párizsba. 


1940.06.16.

 - Franciaországban Phillipe Pétain marsall alakít kormányt és fegyverszünetet kér Németországtól. Kivonják Franciaországból a brit légierőt. 


1940.06.17.

 - A német haderő nyugati irányból bekeríti a Maginot-vonalat. 


1940.06.18.

 - Londonban de Gaulle tábornok vezetésével megalakul a Francia Nemzeti Ellenállási-Bizottság (Szabad Franciaország), amely bejelenti a harc folytatását Németország ellen. 


1940.06.22.

 - Franciaország kapitulál a német, 24-én az olasz csapatok előtt. 


1940.06.26.

 - A Szovjetunió jegyzékben követeli vissza Romániától Besszarábiát és a cári birodalomhoz sosem tartozott Észak-Bukovinát. 


1940.06.27.

 - A minisztertanács határozatot hoz a magyar területi igények kikényszerítéséről Romániával szemben, ha az teljesíti a szovjet igényeket. A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács elrendeli a részleges mozgósítást. Churchill brit miniszterelnök tengeri blokádot jelent be Európa körül. 


1940.06.28.

 - A szovjet hadsereg bevonul Besszarábiába és Észak-Bukovinába. 


1940.06.30.

 - A német hadsereg partra száll három angol szigeten a La Manche-csatornán (Aderney, Guernsey, Jersey). 


1940.07.01.

 - A Románia elleni részleges mozgósítással megalakul mindhárom honvédhadsereg. 


1940.07.02.

 - Románia felmondja a brit-francia területi garanciát. 


1940.07.03.

 - A brit flotta Mers el-Kebirnél megtámadja és harcképtelenné teszi a kikötőben horgonyzó francia flottát. 


1940.07.04.

 - A francia kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatot Nagy-Britanniával. 


1940.07.05.

 - Svédország engedélyezi Németországnak egy vasútvonala használatát. 1940.07.10.

 - Gróf Teleki Pál miniszterelnök Berlinben a magyar-román konfliktusról tárgyal Hitlerrel és gróf Ciano olasz külügyminiszterrel, akik óvják Románia őt megtámadásától. 


1940.07.11.

 - A francia kormány Vichybe költözik. Phillipe Pétain marsall miniszterelnök az Alkotmányozó Nemzetgyűlés felhatalmazása alapján tejhatalommal átveszi az államfői jogkört is. E naptól beszélhetünk a Vichyi köztársaságról. 


1940.07.16.

 - Hitler elrendeli a partraszállás előkészítését Dél-Angliában (Fall Seelöwe). 


1940.07.23.

 - Londonban Eduard Benes emigráns csehszlovák kormányt alakít. A Vichyi francia kormány egyezményt köt Japánnal távol-keleti gyarmatai átadásáról. 


1940.08.02.

 - Besszarábiát és Észak-Bukovinát a Szovjetunióhoz csatolják. 


1940.08.03.

 - A Szovjetunióhoz csatolják Litvániát, 5-én Lettországot, 6-án Észtországot. Az olasz hadsereg (Abesszínia felől) bevonul Brit-Szomáliába (20-ára befejezi a brit gyarmat elfoglalását). 


1940.08.07.

 - Nagy-Britannia szövetségi szerződést írt alá a Szabad Franciaországgal. 


1940.08.13.

 - A Luftwaffe támadásával kezdetét veszi az angliai légicsata. 


1940.08.16.

 - Magyar-román határtárgyalások kezdődnek Szörényvárott (Turnu Severinben). 24-én eredmény nélkül megszakadnak. 


1940.08.17.

 - Hitler meghirdeti a korlátlan tengeralattjáró-háborút. 


1940.08.22.

 - A lengyel hadsereg a Brit Nemzetközösség Szövetséges Katonai Parancsnokságának alárendeltségébe lép. 


1940.08.25.

 - Az első brit légitámadás Berlin ellen. 


1940.08.26.

 - A minisztertanács elhatározza a fegyveres akciót Románia ellen, s elrendeli a Honvédség teljes mozgósítását. A három honvédhadsereg felvonul a román határra. A támadás idejét 08. 28-ra tűzik ki. 


1940.08.27.

 - Románia német-olasz döntőbírósági ítéletet kér a magyar-román területi vitában. 


1940.08.29.

 - Az USA Kongresszusa általános hadkötelezettséget fogad el. 


1940.08.30.

 - Németország és Olaszország döntőbírósági határozata (második bécsi döntés) Magyarországhoz csatolja vissza Észak-Erdélyt, a Székelyföldet, Máramarost és a Partium Nagyváradtól északra elterülő részeit. Az 1940:XXVI. törvénycikkel az Országgyűlés 10. 8-án beiktatja az újraegyesülést. Bécsben magyar-német kisebbségi megállapodást írnak alá, amely kitüntetett jogokat biztosít a magyarországi német nemzetiségnek. 


1940.09.02.

 - Az USA kormánya támaszpontokért cserébe 50 régi torpedórombolót ad át Nagy-Britanniának. 


1940.09.03.

 - Paulus német altábornagy vezetésével törzs alakul a Szovjetunió elleni támadás terveinek kidolgozására. 


1940.09.04.

 - Hitler parancsot ad London, Bristol, Coventry és Liverpool rombolására a levegőből. 


1940.09.05.

 - Újabb német-szovjet szerződést írnak alá a német ajkú lakosság áttelepítéséről a Szovjetunió területéről a Német Birodalomhoz 1938 óta közvetlenül hozzácsatolt területekre. 


1940.09.05-16.

 - A Honvédség végrehajtja a második bécsi döntést. 


1940.09.06.

 - Romániában I. Mihály trónörökös átveszi a hatalmat II. Károly királytól, aki másnap emigrációba vonul. Az ország tényleges vezetője a 09. 4-én miniszterelnökké kinevezett Ion Antonescu tábornok lesz, aki 14-én felveszi a Conducator (Államvezető) címet. 


1940.09.07.

 - A kétoldalú craiovai egyezményben Bulgária visszanyeri Romániától Dél- Dobrudzsát (08. 3. óta folynak a tárgyalások). 


1940.09.13.

 - Olasz csapatok hatolnak be (Líbia felől) Egyiptomba. 


1940.09.15.

 - A legnagyobb légicsata Anglia felett (az "angliai csata napja"). 


1940.09.18.

 - A brit gyarmati csapatok Sidi Barraninál megállítják az Egyiptomba betört olasz hadsereget. 


1940.09.22.

 - Japán csapatok vonulnak be Indokínába (a Vichy-i Franciaország és Japán 07. 23-i egyezménye alapján). 


1940.09.23.

 - Közös brit-szabad francia támadás indul a vichyi francia Dakar ellen. A 25-én kudarcba fulladó akció az első francia-francia összetűzés is. 


1940.09.27.

 - Németország, Olaszország és Japán megköti a Háromhatalmi Egyezményt. Több nyilas párt és szervezet egyesülésével megalakul a Nyilaskeresztes Párt. Vezére a 16-án szabadult Szálasi Ferenc. 


1940.10.03.

 - A Vichyi Franciaországban zsidótörvényt fogadnak el. 


1940.10.08.

 - Német csapatok vonulnak be Romániába. (A magyar kormány 09.30-i engedélye alapján Magyarországon át.) 


1940.10.21.

 - Megalakul a Magyar Megújulás Pártja. Vezére: Imrédy Béla. 


1940.10.23.

 - Hitler és Franco találkozóján Hitler sikertelen kísérletet tesz Spanyolország beléptetésére a háborúba. 


1940.10.28.

 - Az olasz hadsereg (Albánia felől) behatol Görögországba. 


1940.11.04.

 - Brit csapatok szállnak partra Kréta szigetén. 


1940.11.05.

 - Harmadszor is az USA elnökévé választják Franklin D. Rooseveltet. 


1940.11.08.

 - A görög hadsereg ellentámadást indít, a Commando Supremo (olasz főparancsnokság) elrendeli a visszavonulást. 


1940.11.11-12.

 - A brit flotta repülőhordozókról felszálló gépei Taranto kikötőjében megtámadják az olasz flottát. 


1940.11.12.

- Hitler utasítást ad a Görögország elleni támadás kidolgozására (Fall Marita). 


1940.11.12-13.

 - Molotov szovjet külügyminiszter Berlinben a Szovjetunió Háromhatalmi Egyezményhez történő csatlakozásáról és a világ érdekszférákra való felosztásáról tárgyal. 


1940.11.14-15.

 - A Luftwaffe lerombolja az angliai Coventry város egy részét. 


1940.11.15.

 - Megalakul a kolozsvári IX. hadtest. 


1940.11.20.

 - Magyarország csatlakozik a Háromhatalmi Egyezményhez. 


1940.11.23.

 - Románia csatlakozik a Háromhatalmi Egyezményhez. 


1940.11.24.

 - Szlovákia csatlakozik a Háromhatalmi Egyezményhez. 


1940.11.26.

 - Megszűnik a katonai közigazgatás a második bécsi döntéssel visszacsatolt területeken. 


1940.12.01.

 - Magyarország megszakítja a diplomáciai viszonyt a londoni emigráns lengyel kormánnyal. 


1940.12.05.

 - Titkos brit-vichy-i egyezményt írnak alá a gyarmati status quo fenntartásáról. 


1940.12.09.

 - A brit csapatok ellentámadást indítanak Egyiptomban. 


1940.12.12.

 - Belgrádban magyar-jugoszláv örökbarátsági szerződést írnak alá. 


1940.12.16.

 - A brit légierő egyhetes hadműveletet kezd Mannheim lerombolására. 


1940.12.18.

 - Hitler aláírja a Szovjetunió megtámadására vonatkozó Barbarossa-tervet. A tervezet nem számol Magyarország katonai részvételével (lásd 1941. 03. 22.). 


1940.12.19.

 - Az olasz hadvezetés katonai segítséget kér Németországtól az Észak- Afrikában és Görögországban folyó hadműveletekhez. 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.