Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1939.

2010.05.04

1939.01.01-Önállósul a Honvéd Légierő mint fegyvernem 
1939.01.05.- Hitler és Jozef Beck lengyel külügyminiszter berchtesgadeni találkozóján szó esik
Csehszlovákia esetleges közös német-lengyel-magyar likvidásáról.
1939.01.06.- Csehszlovák-magyar határincidens történik Munkácsnál. Imrédy Béla miniszterelnök
meghirdeti a Magyar Élet Mozgalmat.
1939.01.15.- Önállósul a Honvéd Folyamerők mint fegyvernem.
1939.01.16.- Hitler és gróf Csáky István magyar külügyminiszter berlini tárgyalásain szóba kerül a közös német-magyar-lengyel akció Csehszlovákia ellen. Hitlernek nincs kifogása a magyar-lengyel határ helyreállítása ellen Kárpátalján.
1939.01.23.- Megalakul a kassai VIII. hadtest.
1939.01.24.- Göring utasítást ad Németország zsidótlanítására (egyelőre kitelepítésselés kivándoroltatással), s Reinhard Heydrichet kinevezi a Zsidó Kivándorlási Központ vezetőjévé.

1939.02.03. - A Szovjetunió a diplomáciai kapcsolatok szüneteltetéséről dönt Magyarországgal.
1939.02.16.- A kormányzó Imrédy Béla 15-ei lemondásával kinevezi miniszterelnökké gróf Teleki Pált.
1939.02.21.- A kormányzó mellett rendszeresítik a főhadsegédi beosztást.
1939.02.22.
- A kormányzó párt, a Nemzeti Egység Pártja felveszi a Magyar Élet Pártja nevet.
1939.02.24.- Magyarország (elsőként) csatlakozik a német-japán-olasz Antikomintern Paktumhoz.
1939.02.25.- A Legfelső Honvédelmi Tanács a győri fegyverkezési program teljesítési határidejét az
eredeti öt év helyett 1940.08.01-ben állapítja meg. Betiltják a
Magyar Nemzeti Szocialista Párt-Hungarista Mozgalmat és a Hungarista Pártot.
A Mandzsukuo Császárság csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz.

1939.03.08.- Megalakul a Nyilaskeresztes Párt.
1939.03.10.- Szlovákiában a csehszlovák hadsereg átveszi a hatalmat. A magyar kormány határozatot
hoz, hogy egy csehországi német katonai akció vagy Szlovákia függetlenedése esetén a
Honvédség bevonul Kárpátaljára. A XVIII. pártkongresszuson Sztálin célzást tesz Hitlerrel
való tárgyalási készségére.
1939.03.11.- Kihirdetik az 1939:II.törvénycikket (honvédelmi törvény).
1939.03.12.- Hitler értesíti a magyar kormányt, hogy lehetőséget kap Kárpátalja visszacsatolására.
1939.03.14. - Pozsonyban kikiáltják a független szlovák, Huszton a ruszin államot. (Németország
Szlovenszkót elismeri, Ruszinkszkót nem. A Szovjetunió 09. 18-án elismeri Szlovákiát.)
1939.03.15.- A német hadsereg bevonul a volt Csehszlovákia nem-szlovák felébe. A megszállt t
erületeket Cseh-Morva Protektorátus néven a Német Birodalomhoz csatolják.
Emil Hácha csehszlovák elnök a Protektorátus elnöke marad, de a Protektorátus
tényleges vezetője a Hitler által kinevezett protektor, Konstantin von Neurath helyettese,
Reynhard Heydrich. A VIII. magyar hadtest bevonul Kárpátaljára, amelyet
a 06.23-án kihirdetett 1939:VI. törvénycikkel visszacsatolnak Magyarországhoz.
1939.03.16.- Németország garanciát ad Szlovákia határaira. Románia a Kárpátalja délkeleti
felére fennálló területi igénye alapján csapatokat vezényel Máramarossziget térségébe.
A Honvéd Vezérkar intézkedik a volt csehszlovák-román határ megerősítésére.
1939.03.18.- A Honvédség a Vereckei-szorosban kijut a történelmi magyar-lengyel határhoz.
1939.03.20.- Németország ultimátumban követeli Litvániától a Memel-vidék átengedését. A német
hadsereg és flotta 22-én megkezdi a békés bevonulást a területre.
1939.03.21.- Hitler bejelenti igényét Danzig Szabad Városra, és követeli a kikötővárost
Lengyelországgal összekötő, egyben Németországot Kelet-Poroszországtól elválasztó
Korridor (lengyel folyosó) területen kívüliségét.
1939.03.23.- Az Ung folyó völgyében összetűzés robban ki a magyar csapatok és az újonnan alakult
szlovák hadsereg között. A magyar területnyereséget hozó összecsapások 26-án német
fellépésre maradnak abba. Románia (lengyel közvetítés nyomán) lemond területi
igényéről Kárpátalján. A következő napokban a magyar és a román csapatokat visszavonják
a Kárpátalján kialakult magyar-román határról. Német-román gazdasági egyezményt írnak
alá. Megkezdődik a gyors német behatolás a román gazdaságba. Szlovák-német védelmi szerződést írnak alá.A német hadsereg biztonsági övezetként megkapja Szlovákia területe 5%-ának használati jogát.
1939.03.24.- Szobránc légterében magyar-szlovák légiharc bontakozik ki. A szlovák légierő bombázza
Ungvárt és Nagybereznát, a magyar légierő az iglói repülőteret.
1939.03.27.- Spanyolország csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz.
1939.03.28.- A madridi helyőrség kapitulációjával katonailag véget ér a spanyol polgárháború.
1939.03.31.- Magyar-szlovák határszerződést írnak alá Kárpátaljára vonatkozóan. A határ a
Honvédség által elért vonalat rögzíti, ami nyugatabbra húzódik a korábbi
szlovákiai-kárpátaljai belhatárnál. Nagy-Britannia és Franciaország garantálja a lengyel
határok sérthetetlenségét. Német-dán megnemtámadási egyezményt írnak alá.

1939.04.01.- Először száll fel a japán Mitsubishi Zero vadászgép.
1939.04.03.- A Wehrmacht Főparancsnoksága (OKW) megkezdi a Lengyelország elleni támadás
terveinek kidolgozását.
1939.04.07.- Olasz csapatok vonulnak be Albániába. Olaszország (formailag perszonálunióban) 12-én
annektálja az országot.
1939.04.11.- Magyarország kilép a Népszövetségből. Hitler aláírja Lengyelország lerohanásának tervét
(Fall Weiss).
1939.04.13.- Nagy-Britannia és Franciaország garanciát ad Görögország és Románia határainak
sérthetetlenségére.
1939.04.15.- A brit parlament törvényt fogad el az általános hadkötelezettségről.
1939.04.17.- A Szovjetunió javaslatot tesz az I. világháborús brit-francia-orosz Antant felújítására.
1939.04.27.- Gróf Bethlen István visszavonul a nyilvános közélettől.

1939.05.05.- Kihirdetik az 1939:IV. törvénycikket (II. zsidótörvény).
1939.05.08.- Angol-francia-szovjet tárgyalások kezdődnek a háromoldalú szövetségről Moszkvában.
1939.05.17.- A Honvédelmi Minisztérium rendeletet bocsát ki a légoltalom megszervezéséről.
1939.05.21.- Németország és Olaszország támadó jellegű szövetséget köt ("Acélpaktum") Berlinben.
1939.05.23.- Hitler elrendeli Lengyelország megtámadásának katonai előkészítését.
1939.05.28-29. - Az ún. pünkösdi választásokon a Magyar Élet Pártja 183 mandátummal megszerzi az első,
a Nyilaskeresztes Párt 31-gyel a második helyet. A Képviselőház 06. 14-én ül össze.
1939.05. folyamán - Halhin-Gol térségében japán-szovjet fegyveres összetűzések zajlanak le.

1939.06.07.- Berlinben német-észt és német-lett megnemtámadási szerződést írnak alá.

1939.07.01. - Először száll fel a német Focke Wulf Fw-190 vadászgép.
1939.07.07.- Kárpátalján megszűnik a katonai közigazgatás.
1939.07.13. - Gróf Csáky István külügyminiszter közli Orlowski budapesti lengyel követtel, hogy
Magyarország semmilyen körülmények között sem fog fegyvert Lengyelország ellen.
1939.07.24. - Gróf Teleki Pál miniszterelnök két levélben jelzi Hitlernek, hogy bár a magyar
kormány a tengelyhatalmak politikáját támogatja, Magyarország nem vesz részt Lengyelország elleni hadműveletekben.

1939.08.08. - Gróf Csáky István külügyminiszter Berchtesgadenben Hitlernél kéri a Teleki- levelek meg
nem írottnak tekintését.
1939.08.11. - Újabb brit-francia-szovjet katonai tárgyalások kezdődnek Moszkvában, amelyek 21-én
eredménytelenül megszakadnak.
1939.08.23. - Moszkvában szovjet-német megnemtámadási szerződést írnak alá ("Molotov-
Ribbentrop paktum"), amelynek titkos záradékában felosztják egymás között
Északkelet-Európát. Lengyelországot hozzávetőleg a Curzon-vonal mentén "megfelezik".
Litvánia német, Észtország és Lettország szovjet érdekszférába kerül.
1939.08.25. - Nagy-Britannia kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt Lengyelországgal.
1939.08.30. - Mozgósítják a svájci hadsereget, és felvonultatják a határokon kiépített erődrendszerbe
(a lengyel háború befejezése után leszerelik).
1939.08.31. - Mussolini négyhatalmi (olasz-német-angol-francia) konferenciára tesz javaslatot.
1939.08.31/09.01. - Éjszaka lengyel egyenruhába öltözött német kommandó támad meg egy németországi
rádióadót (gleiwitzi provokáció).

1939.09.01. - Németország megtámadja Lengyelországot.
1939.09.02. - A magyar kormány a honvédelmi törvény alapján kivételes hatalmat léptet életbe.
Olaszország nem-hadviselőnek nyilvánítja magát.
1939.09.03. - Nagy-Britannia, Franciaország, Ausztrália, Új-Zéland és India hadat üzen
Németországnak, miután az elutasítja az aznap átadott brit-francia ultimátumot
Lengyelország kiürítéséről. A Honvédséget részlegesen mozgósítják Románia ellen.
1939.09.04. - Japán be nem avatkozási nyilatkozatot ad ki. A brit légierő bombázza Wilhelmshavent.
1939.09.05.- Az USA semlegességi nyilatkozatot tesz (Neutrality Act).
1939.09.06.- A Lengyelországgal kölcsönös segítségnyújtási viszonyban álló Románia hasonló
semlegességi nyilatkozatot bocsát ki, mint 1914-ben a Központi Hatalmak irányába.
A francia hadsereg Saarbrückennél behatol Németországba.
1939.09.07. - Berlinben Ribbentrop német külügyminiszter kéri gróf Csáky István magyar
külügyminisztert, hogy Magyarország ne avatkozzon be Románia ellen.
1939.09.08. - A német hadsereg bekeríti a Varsó környéki lengyel csoportosítást.
1939.09.09. - A német kormány kéri a német csapatok átvonulásának engedélyezését
Lengyelország felé, amit a magyar kormány másnap megtagad. 11-én a szlovák
kormány ugyanezt kéri, amit a magyar kormány szintén megtagad.
1939.09.10. - Kanada hadat üzen Németországnak.
1939.09.12. - Megkezdik a brit expedíciós erők átszállítását Franciaországba.
1939.09.14. - Magyarország nem-hadviselőnek nyilvánítja magát.
1939.09.16. - A Szovjetunió fegyverszünetet köt Japánnal.
1939.09.17. - A Szovjetunió megtámadja Lengyelországot. A német hadsereg bekeríti az ország
Ny-i részében harcoló lengyel főerőket. A lengyel kormány Romániába (később Párizsba,
onnan Londonba) emigrál.
1939.09.18.- Magyarország megnyitja határát a lengyel menekültek előtt. A szovjet hadiflotta behatol az
észt felségvizekre, és (átveszi a tengeri térség védelmét Sosnkowski tábornok megkezdi a
hazai lengyel partizáncsapatok szervezését.
1939.09.19. Nagy-Britannia és Franciaország ultimátumban szólítja fel a Szovjetuniót csapatai kivonására Lengyelországból.
1939.09.22. Breszt-Litowskban közös német-szovjet győzelmi díszszemlét tartanak.
1939.09.23. Helyreállítják a magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatokat.
1939.09.27. Varsó egyhetes ostrom után kapitulál a német csapatok előtt. A szovjet csapatok azÉszakkeleti-Kárpátokban elérik a magyar határt. Németországban megalakul a Birodalmi
Biztonsági Főhivatal (RSHA).
1939.09.28.Moszkvában német-szovjet barátsági és határszerződést írnak alá. Litvánia átkerül szovjet, a lengyel lublini vajdaság és a varsói vajdaság déli fele német
érdekszférába. A Szovjetunió kölcsönös segítségnyújtási és támaszpontszerződést
oktrojál Észtországra, 10. 5-én Lettországra, 10. 10-én Litvániára. Finnország
elutasítja az erre vonatkozó szovjet megkeresést.
1939.09.30. A franciaországi Angersben a lengyel emigráció elnökké választja Wladyslaw
Raczkiewiczet, aki miniszterelnökké, egyben hadügyminiszterré nevezi ki Wladyslaw
Sikorski tábornokot. Sikorski emigráns lengyel kormányt alakít, és francia földön újjáalakítja
a lengyel hadsereget. A francia hadsereg feladja állásait Saarbrücken térségében,
s visszavonul a határ mögé.

1939.10.05.  Kleeberg tábornok Polesie-csoportjának fegyverletételével befejeződik a német-lengyel háború.
1939.10.06. Hitler burkolt békeajánlatot tesz a nyugati hatalmaknak. A francia kormány 10-én, a brit 12-én elutasítja.
1939.10.08. Lengyelország 4 nyugati és északi tartományát Németországhoz csatolják.
Ugyancsak Németországhoz csatolják a litván Mariampol és Suwalki járást.
Cserébe 10-én Litvánia megkapja Wilna (Vilnius) lengyel járást.
1939.10.12. Megkezdődik az osztrák zsidók deportálása.
1939.10.15. A Honvédségben tábori rabbijelvényt rendszeresítenek. Német-észt, 30-án német-lett szerződést írnak alá a németajkú lakosság áttelepítéséről a két országból a német Posen tartományba (a volt lengyel posnani vajdaságba).
1939.10.19.Ankarában brit-francia-török kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá.
1939.10.25.A Németországhoz nem csatolt, de német megszállás alatt lévő lengyel
területeken megalakul a Birodalmi Főkormányzóság. Hitler főkormányzóvá nevezi ki 
Hans Frankot.
1939.10.27.Lengyelország keleti tartományait a Szovjetunióhoz csatolják. Litván 
csapatok vonulnak be Vilniusba (10-én csatolták Lengyelországtól Litvániához).

1939.11.03. 
Német-szovjet szerződést írnak alá a német ajkú lakosság áttelepítéséről a Szovjetunió területéről a Német Birodalomhoz 1938 óta közvetlenül hozzácsatolt területekre.
1939.11.04. Az USA feloldja a fegyvereladási tilalmat (Cash and carry).
1939.11.05. Kassán megkezdi működését a Horthy Miklós Honvéd Repülőakadémia.
1939.11.13. Megszakadnak a szovjet-finn tárgyalások. A megszállt Lengyelországban megalakul a Fegyveres Harci Szövetség (ZWZ), a későbbi Honi Hadsereg magja.
1939.11.18.Brit-lengyel katonai megállapodást kötnek.
1939.11.28.  A Szovjetunió felmondja a Finnországgal fennálló megnemtámadási szerződést.
1939.11.29. Terioki finnországi határvárosban a Finn Kommunista Párt kikiáltja a Szovjet- Finn Köztársaságot. A Szovjetunió ezt elismeri, s kölcsönös segítségnyújtási szerződést
köt vele, egyben megszakítja a diplomáciai viszonyt Finnországgal. Otto Kuusinen
szovjet-finn kormányfő behívja a szovjet csapatokat.
1939.11.30. A Szovjetunió megtámadja Finnországot.

1939.12.07. 
A balti államok tallini külügyminiszteri konferenciája semlegességi nyilatkozatot tesz a finn-szovjet háborúban.
1939.12.13.  A dél-amerikai La Plata folyó torkolatánál brit-német tengeri csata zajlik le. A német GRAF SPEE súlyosan megsérül.
1939.12.14. A Szovjetuniót a finn hadjárat miatt kizárják a Népszövetségből.
1939.12.15. A magyar Belügyminisztérium gyűjtést engedélyez a finnek megsegítésére, egyben
engedélyezi önkéntesek toborzását.
1939.12.19. Daladier francia miniszterelnök a brit-francia Legfelsőbb Haditanácsban javaslatot tesz
Finnország katonai megsegítésére. 
1939.12.21.Párizsban megalakul az emigráns Lengyel Nemzeti Tanács. Elnöke Wladyslaw Sikorski
tábornok.
1939.12.29.Először száll fel az amerikai B-24 Liberator bombázórepülőgép.
1939.12.30.Először száll fel a szovjet Il-2 csatarepülőgép.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.