Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1938.

2010.05.04

-1938.01.10. Magyarország elismeri a spanyol Franco-kormányt.
-1938.01.15. Megalakul a Törzsökös Magyar Nemzetségek Szövetsége.
-1938.01.27.Magyarországon megszüntetik a Népszövetség pénzügyi ellenőrzését.

-1938.02.03.A Koronatanács haderőfejlesztési tervezetet fogad el (Huba-hadrend).
-1938.02.05-09.Horthy Miklós kormányzó és Darányi Kálmán miniszterelnök. Lengyelországban tárgyal.
-1938.02.10.II. Károly király diktatúrát vezet be Romániában, és felosztja a politikai pártokat.
-1938.02.21.Betiltják a Magyar Nemzeti Szocialista Pártot. A Nemzeti Akarat Pártjának vezérét, Szálasi Ferencet rendőri felügyelet alá helyezik. (07.06-án 3 év fegyházbüntetésre ítélik.)

-1938.03.05.Darányi Kálmán miniszterelnök fegyverkezési programot hirdet meg ("győri program"). A képviselőház 04.30-án elfogadja, 06.03-án az 1938:XX. törvénycikk kibocsátásával törvényerőre emelkedik.
-1938.03.13.Német csapatok vonulnak be Ausztriába, amelyet népszavazás után a Német Birodalomhoz csatolnak (Anschluss).

-1938.04.10.Franciaországban megbukik Leon Blum miniszterelnök; Eduard Daladier alakít kormányt. Franciaország szakít a népfrontpolitikával a brit megbékéltetési politika javára.
-1938.04.29.A Londonban előző nap megkezdődött angol-francia konferencián megállapodnak abban, hogy nem nyújtanak katonai segítséget Csehszlovákiának Németországgal szemben, az országot inkább engedékenységre bírják Németország irányába. Megalakul a Fajvédők Országos Szövetsége.

-1938.05.05-06.Magyarországon "A nemzet lelkiismeretéhez" címmel röpiratot adnak ki a készülő zsidótörvény ellen.
-1938.05.11.Horthy Miklós kormányzó Hitler vendégeként részt vesz a kieli flottagyakorlaton.
-1938.05.12.Lemond a Darányi-kormány.
-1938.05.14.A kormányzó Imrédy Bélát miniszterelnökké, Rátz Jenő gyalogsági tábornokot honvédelmi miniszterré nevezi ki.
-1938.05.25.Budapesten kezdetét veszi a XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus. A kormányzó vitéz Keresztes-Fischer Lajos altábornagyot a Honvéd Vezérkar főnökévé nevezi ki.
-1938.05.29.Kihirdetik az 1938:XV. törvénycikket (I. zsidótörvény).
-1938.05.30.Hitler aláírja a Csehszlovákia elleni akció tervét (Fall Grün).

-1938.06.01.Kihirdetik az 1938:XVIII. törvénycikket (sajtórendészeti törvény).

-1938.08.12.
Lengyelország kilép a Népszövetségből.
-1938.08.20.Horthy kormányzó egyhetes látogatásra Németországba érkezik.
-1938.08.29.A bledi egyezményben a Kisantant elismeri Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát, Magyarország lemond a fegyveres erő alkalmazásáról a Kisantant tagjaival szemben, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia vállalják a területükön élő magyar kisebbség helyzetének javítását.

-1938.09.01.A Honvéd Légierőnél bevezetik az ék alakú piros-fehér-zöld hadijelet.
-1938.09.06.Hermann Göring, valamint Pál jugoszláv régensherceg megegyezik Jugoszlávia semlegességéről egy esetleges magyar-csehszlovák konfliktus esetén.
-1938.09.15.Bad Godesbergben Chamberlain brit miniszterelnök Hitlerrel a csehszlovák kérdésről tárgyal.
-1938.09.16.A kormány a csehszlovákiai fejlemények miatt részlegesen mozgósít (két korosztályt hívnak be).
-1938.09.20.Berchtesgadenben Imrédy Béla miniszterelnök elutasítja Hitler kérését, hogy Magyarország német szövetségben, adandó alkalommal támadja meg Csehszlovákiát.
-1938.09.22.A Bad Godesbergben kezdődő kétnapos újabb Hitler-Chamberlain találkozón a brit miniszterelnök elfogadja a Führer javaslatait Csehszlovákiára vonatkozóan.
-1938.09.23.Csehszlovákiában elrendelik a teljes mozgosítást.               
-1938.09.30.Hitler német kancellár, Mussolini olasz, Daladier francia és Chamberlain brit miniszterelnök aláírják a müncheni egyezményt, amellyel Csehszlovákiától Németországhoz csatolják a Szudéta-vidéket. A dokumentum 3. melléklete négyhatalmi döntőbíráskodást irányoz elő, ha Magyarország és Lengyelország 3 hónapon belül nem tudja rendezni területi vitáját Csehszlovákiával. A lengyel kormány ultimátumban követeli néhány határmenti város átadását Csehszlovákiától. Nagy-Britannia és Németország megnemtámadási szerződést köt.

-1938.10.01.A Honvédelmi és a Belügyminisztérium közösen felállított szabadcsapatait (Rongyosgárda) a magyar-csehszlovák határra vezénylik.
-1938.10.02.A prágai kormány hozzájárulásával lengyel csapatok vonulnak be Teschen (Teąin, Cieszyn) városok morva felébe. 
-1938.10.05.Zsolnán a Hlinka-párt által szervezett szlovák nemzeti kongresszus kimondja Szlovákia és Kárpátalja autonóm státuszát Csehszlovákián belül. Zsolnán Josef Tiso elnökletével önálló szlovák kormány alakul. 
-1938.10.08.A csehszlovák kormány átengedi Bohumínt Lengyelországnak. 
-1938.10.09.Komáromban magyar-csehszlovák tárgyalások kezdődnek (13-án megszakadnak). Huszton autonóm kárpátaljai kormány alakul. Elnöke a csehszlovák szövetségi miniszteri ranggal is bíró Bródy András.
-1938.10.11.A Honvédség bevonul a komáromi tárgyalások eredményeként visszakapott Ipolyságra és Sátoraljaújhely szlovákiai felébe. Beregszász - Dercen térségében a Rongyosgárda egy százada csehszlovák csapatokkal keveredik harcba. 1938.10.12.Borzsova - Salánk körzetében a csehszlovák csapatok szétszórják a Rongyosgárda egy zászlóalját.  
-1938.10.13.
A kormány kiterjeszti a részleges mozgósítást újabb öt korosztályra. 
-1938.10.14.Hitler kijelenti, hogy nem támogatja Magyarország esetleges katonai akcióját Csehszlovákia ellen.
-1938.10.20.Rómában a magyar követ német-olasz döntőbíráskodást kér a csehszlovák- magyar vitában, Kassa, Ungvár és Munkács kérdésében javasolja Lengyelország bevonását is a döntőbíráskodásba. 
-1938.10.21.Berlinben a magyar követ német-olasz döntőbíráskodást kér. Hitler elrendeli ("maradék") Csehszlovákia felszámolásának és a Memel-vidék visszacsatolásának katonai előkészítését. 
-1938.10.25.Bródy András, a Csehszlovákián belüli kárpátaljai autonóm kormány elnöke bejelenti, hogy népszavazást kezdeményez a terület hovatartozásáról vagy függetlenségéről. 
-1938.10.26.Csehszlovákia elfogadja a négyhatalmi döntőbíráskodást. A prágai központi kormány Bródy Andrást leváltva, Volosin Ágostont nevezi ki az autonóm kárpátaljai kormány elnökévé. 
-1938.10.27.A müncheni egyezményt aláíró hatalmak közül Nagy-Britannia és Franciaország lemond döntőbírói jogáról Németország és Olaszország javára a magyar-csehszlovák vitában.     
-1938.10.29.15 ezer lengyel állampolgárságú zsidót áttoloncolnak a német-lengyel határon. Ez az első német áttelepítés. 
-1938.10.31.Lengyelország ultimátumot intéz Csehszlovákiához, kisebb határmódosításokat követve a Jablonkai-hágó térségében, Árvában és a Szepességben.

-1938.11.02.Németország és Olaszország döntőbírósági határozatával (első bécsi döntés) Magyarország visszakapja a Dél-Felvidéket Csehszlovákiától. Az 1938:XXXIV. törvénycikkel 11. 03-án az Országgyűlés beiktatja az újraegyesülést.         
-1938.11.05. A Honvédség megkezdi az első bécsi döntés végrehajtását (11. 10-ig befejezi). 
-1938.11.09/10.Németországban szétzúzzák a zsidó boltokat ("Kristály-éjszaka"). 
-1938.11.15.Magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezményt írnak alá Budapesten. A kormányzó vitéz Bartha Károly táborszernagyot nevezi ki honvédelmi miniszterré.             
-1938.11.18.A kormány határozatot hoz Kárpátalja fegyveres visszafoglalásáról. A német és az olasz kormány 11.21-ei tiltakozó jegyzékére leállítják a katonai előkészületeket. 
-1938.11.21.A Rongyosgárda Héjjas Iván vezette zászlóalja Nagyszöllősnél román tüzérség által támogatott csehszlovák csapatokkal keveredik harcba.         
-1938.11.22.Az addigi hét magyar vegyesdandár hét hadtestté alakul.

-1938.12.02.A belügyminiszter a baptista és a methodista egyház kivételével betiltja a magyarországi "kisegyházakat". 
-1938.12.06.Franciaország és Németország megnemtámadási szerződést köt. 
-1938.12.10.A kormányzó külügyminiszterré nevezi ki gróf Csáky Istvánt. 
-1938.12.31.Megszűnik a katonai közigazgatás az első bécsi döntéssel visszacsatolt területeken.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.